Kurzy

Jsou organizovány jako praktická několikadenní školení, jednodenní workshopy – přednáška s praktickou ukázkou a možností „si vyzkoušet“ nebo jako jednodenní teoretické přednášky. U každého kurzu je uvedena cena a doba trvání. Kurzovné v plné výši je nutné uhradit předem. Na základě uhrazení je podána žádost na Komoru ZT o přiznání kreditů. Nabídka kurzů se řídí především poptávkou z praxe.

Každý kurz lze individuálně přizpůsobit i přímo na model pro pacienta. V takovém případě je nezbytná spolupráce s lékařem i pacientem a ve většině případů i jiné časové rozložení kurzu (např. 2dny+2dny).

Oboustranně zkrácený zubní oblouk

Na kurzu je řešen oboustranně zkrácený zubní oblouk v horní nebo dolní čelisti za využití zásuvných spojů vario soft a vario kugel.

Jednostranně zkrácený zubní oblouk

Jednostranně zkrácený zubní oblouk řešen pomocí zásuvného spoje

Teleskopické a kónusové korunky

Zhotovení náhrad z termoplastu

Otiskovací technika a zhotovení pracovního modelu

Hybridní náhrady

Skeletové náhrady

Přesné lití podle Sabatha

Gingivální maska

Visio.lign

Opti-cast


Kontakt

Školicí a poradenské centrum pro zubní techniky a stomatology

Karel Špička
Mezicestí 19
628 00 Brno
+420 608 70 11 22
46267280